Back to back

Om als volwaardig bouwpartner te opereren, werken we met verschillende hoofdaannemers volgens het back-to-back principe. Voor beide partijen is dit een prettige manier van samenwerken. De gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor een grote betrokkenheid en dus een hoge eindkwaliteit. Door aan de voorkant van een project mee te denken kunnen risico’s en verantwoordelijkheden verdeeld worden. Onze instelling hierbij is dat verantwoordelijkheden thuis horen waar of bij wie de meeste invloed heeft op het proces. Doel hierbij is om te zorgen voor zo weinig mogelijk (late) wijzigingen tijdens het bouwproces.

De traditionele manier van samenwerken tussen een aannemer en een onderaannemer geniet dus niet onze voorkeur. Deze is te hiërarchisch en in eerste instantie niet op samenwerking gestoeld. Met back-to-back stelt A.T. zich meer op als nevenaannemer (voor de insiders beter bekend als ‘aannemer van hoofdstuk 44 van het bestek’). Maar ook co-maker, een term uit de industrie, doet recht aan deze manier van samenwerken.

Lean bouwen
Bij AT Projecten bouwen we lean. Dat klinkt interessant, maar wat betekent het in de praktijk?

 • korte doorlooptijden
 • flexibele projectorganisatie
 • open communicatie
 • Uitgelijnd bouwproces (voorkomen van wijzigingen tijdens bouwproces)
 • beperken van verspilling

Vraaggestuurd en klantgericht
Onze organisatie heeft zich zowel in de crisisjaren als in de huidige periode flexibel aangepast aan de markt. Van een reactieve aanbodgerichte aanpak zijn wij getransformeerd naar een proactieve wijze van werken. Waarbij wij ons als doel stellen klantgericht te zijn in de gehele bouwkolom.

Wat wil de hedendaagse hoofdaannemer:

 • meedenken en modelleren in BIM
 • innovatief zijn in tenderfase om het gezamenlijke project te scoren
 • punten behalen in Breeam
 • Lean planning (in één keer goed principe)
 • duurzaamheid moet centraal staan
 • Voorkomen van discussies tijdens bouwproces

Onze vaste opdrachtgevers weten waarom zij voor A.T. Projecten hebben gekozen.